top of page
inlaya fix tree.jpg

WEDDING MENU

เมนูรายการอาหารงานวิวาห์

"รายการอาหารงานวิวาห์
สมารถเลือกได้ 3 หมวดหมู่
แบ่งออกเป็น

ที่จะเน้นเป็นรายการอาหารไทย

มื้อหนัก จัดเต็ม

เน้นหน้าตาอาหารดูดีและแฟนซี

ซึ่งจะเน้นออกเป็นรายการๆ

แบบทางการ

ซึ่งสามารถเลือกให้เหมาะสม

กับงานของคุณ

รายการบุฟเฟ่ต์

รายการค็อกเทล

รายการโต๊ะจีน

bottom of page