top of page

GET URSELF
GOOD AND HEALTHY FARM PRODUCTS IN RATCHABURI

เราคือฟาร์มผักสวนครัวไร้สาร เพื่อสุขภาพ และผู้ให้ผลผลิตทางการเกษตรจากท้องถิ่นแท้ๆ จังหวัดราชบุรี

COMING SOON

pic-01.jpg

HOW TO ORDER
 

วิธีสั่งซื้อผลผลิตจากฟาร์ม
1. เลือกผลผลิตที่ต้องการจากแคตตาลอคของเรา
ผักสลัด
ผักสวนครัว
2. คลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อทางหน้าเพจ หรือโทรสอบถามผลผลิตได้ที่
bottom of page